Beskåda Aquanauterna sväva ovan och under ytan!

Det blir en oförglömlig ljusupplevelse i sommarnatten när cirkusartister och konstsimmare smälter samman. Hänförs av Aquanauternas skicklighet på språngbräda, svingandes på eldklot och hur de viktlöst skapar sällsamt vackra mönster i vatten.

VATTENDJUR + LUFTDJUR = NY ART!

Aquanauterna är tvåbenta, jämnvarma, äggläggande ryggradsdjur med gälar och simhud. Delar av Aquanautens hud är täckt av fjäll. Arten innehar unika matspjälknings- och respirationssystem som är anpassade för ett liv både ovan och under ytan. För Aquanauterna betyder sex inte alltid fortplantning, utan handlar om lek och njutning. Inom arten bildas Bi- Homo- och Heterosexuella relationer.

De kärleksmuterade gener vi härmed presenterar är ett labbsamarbete mellan Stockholm Konstsim Herr, Cirkus Cirkör och Neptun Konstsim. Våra forskare har efter många års arbete lyckats korsa vattendjur med luftdjur, en art vars namn är Aquanauter. Mutationerna sker under starka audiostörningar av bland annat Röyksopp.